Kuvassa: Kodak RingLight 10' kuvausvalon pakkaus ja sisältö


Rehellisesti, vuosi alkoi suhteellisen vakavahenkisissä tunnelmissa.

Piti aidosti laittaa työhaalarit jalkaan ja varmistaa, että meillä on jatkossakin edellytykset menestyä paitsi kilpailullisesti, myös brändinä ja yleisesti vakavasti otettavana esports toimijana.

Lähtötilanne ei ollut mitenkään mairitteleva, tilillä oli rahaa sen verran, että sillä saatiin jotenkuten kulut katettua, kumppaneita oli kokonaisuudessaan kolme ja kruununjalokivemme, eli…Kuva #Synty -tapahtumasta Kuopiosta — © Jussi Pääkkönen


© Sami Heiskanen© Nordic Business Forum


“Parhaat positiot piilottelevat pinnan alla.”

- Espoolainen sananlasku

1. Ota avuksi avoimet sisällöt sekä LinkedInin sisältöhaku.Sani Leino

CEO of Social Company. Partner HAVU Gaming Esports. Top 100 #SocialSelling Influencer. Blogs about #Sales #Esports #Startup #CX & #SocialMedia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store